Caută mai sus un centru AJOFM sau alege unul din centrele AJOFM afişate în lista din partea stângă

Ai job: ai siguranță, ai independență, ai încredere, ești respectat!logo-proiect_INTESPO

Fondul Social European

Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020

Axa prioritară 2 – Îmbunătățirea situației tinerilor din categoria NEETs

Obiectiv specific 2.3 – Creşterea numărului tinerilor NEETs inactivi înregistraţi la Serviciul Public de Ocupare

INTESPO – Înregistrarea Tinerilor în Evidențele Serviciului Public de Ocupare

POCU/135/2/3/113589

9 Iulie 2018

Ai job: ai siguranță, ai independență, ai încredere, ești respectat!

Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM) atrage atenția cu privire la importanța locului de muncă și vine în sprijinul tinerilor NEETs care își doresc să se angajeze, printr-o serie de măsuri active dedicate acestora, dar și angajatorilor, inclusiv stimulente financiare.

Fiecare măsură va fi detaliată în cadrul unei campanii de informare ce se va derula în cadrul proiectului INTESPO – Înregistrarea Tinerilor în Evidențele Serviciului Public de Ocupare. De aceea, recomandăm persoanelor interesate să urmărească site-ul www.anofm.ro și pagina de Facebook a instituției https://www.facebook.com/fiiinformat/ .

Pe lângă publicul NEETs, campania se adresează și părinților, rudelor și persoanelor care pot influența evoluția tânărului.

Campania se derulează, în mod special, în mediul on-line, dar vor fi tipărite și pliante, afișe, pentru a fi distribuite în școli, primării, sediile agențiilor teritoriale pentru ocuparea forței de muncă, precum și în alte locații frecventate de tineri, de părinții și rudele acestora.

Pe lângă aceste instrumente utilizate frecvent în campaniile de informare, tinerii NEETs vor primi de la agențiile teritoriale pentru ocuparea forței de muncă scrisori de informare, SMS-uri, e-mail-uri prin care vor fi informați cu privire la beneficiile înregistrării în baza de date a Serviciului Public de Ocupare, acțiunile dedicate acestora care se derulează în apropiere și cum pot participa.

Totodată, ANOFM pune la dispoziția tinerilor care își doresc un loc de muncă un număr de telefon, disponibil în fiecare zi în timpul programului de lucru, respectiv de luni până joi în intervalul 8.00 – 16.30 și vineri de la ora 8.00 la ora 14.00.

La 021.44.44.000 răspund experții INTESPO care pot oferi informații despre piața muncii din România, care sunt pașii ce trebuie urmați pentru a beneficia de măsurile active pe care le derulează agențiile teritoriale pentru ocuparea forței de muncă și cum pot lua legătura cu acestea.

Reamintim că tânărul NEET este persoana cu vârsta cuprinsă între 16 ani și 25 de ani, care nu are loc de muncă, nu urmează o formă de învățământ și nu participă la activități de formare profesională.

Proiectul este implementat de Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă în parteneriat cu Ministerul Muncii și Justiției Sociale, Ministerul Educației Naționale și Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială.

INTESPO – Înregistrarea Tinerilor în Evidențele Serviciului Public de Ocupare este cofinanţat prin Programul Operaţional Capital Uman, Axa prioritară 2 – Îmbunătăţirea situaţiei tinerilor din categoria NEETs, Obiectiv specific 2.3 – Creșterea numărului tinerilor NEETs inactivi înregistrați la Serviciul Public de Ocupare.

Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă
Strada Avalanşei, nr.20-22, sector 4, Bucureşti 040305, Serviciul Comunicare, Tel.: 021.303.98.32, 021.303.98.39, mass.media@anofm.ro