Caută mai sus un centru AJOFM sau alege unul din centrele AJOFM afişate în lista din partea stângă

Dacă eşti în căutarea unui loc de muncă …logo-proiect_INTESPO

Fondul Social European

Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020

Axa prioritară 2 – Îmbunătățirea situației tinerilor din categoria NEETs

Obiectiv specific 2.3 – Creşterea numărului tinerilor NEETs inactivi înregistraţi la Serviciul Public de Ocupare

INTESPO – Înregistrarea Tinerilor în Evidențele Serviciului Public de Ocupare

POCU/135/2/3/113589

29 August 2018

Dacă eşti în căutarea unui loc de muncă …

Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă încurajează persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă să se înregistreze în baza de date a agențiilor județene pentru ocuparea forței de muncă (AJOFM) de care aparțin cu domiciliul sau reședința.

 De Ce ?

Pentru a cunoaște, în mod gratuit, care le sunt șansele de angajare în funcție de studiile/calificările și experiența pe care le dețin, pentru a beneficia în timp util de informare privind locurile de muncă vacante adecvate pregătirii profesionale a acestora,pentru a beneficia de mediere pe aceste locuri de muncă,pentru a putea participa la cursuri de formare profesională gratuite.

În plus, dacă se angajează, în anumite condiții stabilite de lege, pe lângă salariu, pot beneficia de sprijin financiar acordat de AJOFM: prima de inserție (1.500 de lei), prima de activare (1.000 de lei), prima de instalare (12.500 de lei), prima de încadrare (max. 55 de lei/zi).

Te numeri printre persoanele interesate? Iată ce trebuie să faci?

Pregăteşte următoarele documente: actul de identitate, actele de studii şi de calificare, actele care atestă existenţa unor raporturi de muncă sau de serviciu (în cazul în care ai mai lucrat), adeverinţa medicală din care să rezulte că eşti clinic sănătos sau apt de muncă.

Depune aceste acte la AJOFM de care aparţii cu domiciliul sau reşedinţa (https://www.anofm.ro/contacteaza-ne).Sună înainte, pentru detalii!

În cazul în care ai vârsta între 16 şi 25 de ani, nu ai loc de muncă, nu urmezi o formă de învăţământ şi nu participi la un curs de formare profesională, poţi contacta experţii din echipa locală de intervenţie din cadrul AJOFM din judeţul tău. Numerele de telefon le găseşti la  https://www.anofm.ro/files/Date%20de%20contact%20experti%20ELI.pdf.

Urmăreşte-ne în continuare pe site-ul www.anofm.ro şi pe pagina de Facebook, https://www.facebook.com/fiiinformat/, pe care le vom actualiza cu informaţii utile.

Prezenta informare este realizată în cadrul campaniei derulate de ANOFM prin proiectul INTESPO – Înregistrarea Tinerilor în Evidenţele Serviciului Public de Ocupare.

Proiectul este implementat de Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă în parteneriat cu Ministerul Muncii și Justiției Sociale, Ministerul Educației Naționale și Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială şi este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman, Axa prioritară 2 – Îmbunătăţirea situaţiei tinerilor din categoria NEETs, Obiectiv specific 2.3 – Creșterea numărului tinerilor NEETs inactivi înregistrați la Serviciul Public de Ocupare.

Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă
Strada Avalanşei, nr.20-22, sector 4, Bucureşti 040305, Serviciul Comunicare, Tel.: 021.303.98.32, 021.303.98.39, mass.media@anofm.ro