Caută mai sus un centru AJOFM sau alege unul din centrele AJOFM afişate în lista din partea stângă

În atenția tinerilor care doresc să se angajezelogo-proiect_INTESPO

Fondul Social European

Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020

Axa prioritară 2 – Îmbunătățirea situației tinerilor din categoria NEETs

Obiectiv specific 2.3 – Creşterea numărului tinerilor NEETs inactivi înregistraţi la Serviciul Public de Ocupare

INTESPO – Înregistrarea Tinerilor în Evidențele Serviciului Public de Ocupare 

POCU/135/2/3/113589

12 Octombrie 2018

În atenția tinerilor care doresc să se angajeze     

Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM) gestionează locurile de muncă vacante declarate de angajatori conform legislației în vigoare (Legea nr. 76/2002, actualizată, privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă – art. 10).

Accesați site-ul ANOFM, www.anofm.ro , secțiunea Card profesional european, pentru a vizualiza oferta locurilor de muncă vacante, actualizată în timp real, și înregistrați-vă la agenția teritorială pentru ocuparea forței de muncă de care aparțineți cu domiciliul sau reședința, pentru a beneficia de mediere pe aceste locuri de muncă. Datele de contact le găsiți la https://www.anofm.ro/contacteaza-ne .

Pentru înregistrare aveți nevoie de:

  • actul de identitate,
  • actele de studii şi de calificare,
  • actele care atestă existenţa unor raporturi de muncă sau de serviciu (în cazul în care ați mai lucrat),
  • adeverinţa medicală.

De asemenea, urmăriți și participați la acțiunile destinate tinerilor, organizate de ANOFM prin intermediul agențiilor teritoriale pentru ocuparea forței de muncă!

 ATENȚIE!

Vineri, 19 octombrie, în fiecare județ va avea loc bursa locurilor de muncă pentru absolvenți, eveniment organizat în fiecare an cu scopul de a facilitarea  accesul  tinerilor  la  locurile  de  muncă  disponibile  şi interacţiunea directă cu agenţii economici.

Informații referitoare la locațiile și programul  de  desfășurare, precum și alte detalii, vor fi anunțate pe site-ul și pe pagina de facebook ale ANOFM, www.anofm.ro, respectiv https://www.facebook.com/fiiinformat/.

Nu uitați! Jobul vă oferă siguranță, independență, încredere și respect.

Prezenta informare este realizată în cadrul campaniei derulate de ANOFM prin proiectul INTESPO – Înregistrarea Tinerilor în Evidenţele Serviciului Public de Ocupare.

Proiectul este implementat de Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă în parteneriat cu Ministerul Muncii și Justiției Sociale, Ministerul Educației Naționale și Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială şi este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman, Axa prioritară 2 – Îmbunătăţirea situaţiei tinerilor din categoria NEETs, Obiectiv specific 2.3 – Creșterea numărului tinerilor NEETs inactivi înregistrați la Serviciul Public de Ocupare.

Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă
Strada Avalanşei, nr.20-22, sector 4, Bucureşti 040305, Serviciul Comunicare, Tel.: 021.303.98.32, 021.303.98.39, mass.media@anofm.ro