Caută mai sus un centru AJOFM sau alege unul din centrele AJOFM afişate în lista din partea stângă

ACTIMOB 2 RMPD ALTERNATIV – Activare şi mobilitate tineri NEETslogo-proiect_INTESPO

 

Fondul Social European

Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020

Axa prioritară 2 – Îmbunătăţirea situaţiei tinerilor din categoria NEETs

Obiectiv speficific 2.1: Creșterea ocupării tinerilor NEETs şomeri cu vârsta între 16 – 24 ani, înregistrați la Serviciul Public de Ocupare, cu rezidența în regiunile eligibile (București-Ilfov, Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Sud-Vest Oltenia)

ACTIMOB 2 RMPD ALTERNATIV – Activare şi mobilitate tineri NEETs POCU/386/2/1/125314

 

23 Octombrie 2018

  ACTIMOB 2 RMPD ALTERNATIV – Activare şi mobilitate tineri NEETs

Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM) reînnoieşte lista proiectelor destinate tinerilor NEETs, finanţate din Fondul Social European (FSE) prin Programul Operaţional Capital Uman (POCU).

Prin proiectul ACTIMOB 2 RMPD ALTERNATIV – Activare şi mobilitate tineri NEETs, a cărui implementare a început în luna septembrie 2018,ANOFM și-a propus să susțină financiar, din FSE, măsurile active acordate de agențiile județene pentru ocuparea forței de muncă (AJOFM) în perioada 2014 – 2021, pentru încadrarea a 17.449 de tineri NEETs aflați în evidențele acestora.

Proiectul presupune 2 etape: o primă etapă vizează cheltuieli retrospective pentru măsurile active acordate în perioada 2014 – 2018, iar a doua etapă cheltuielicu primele şi subvenţiile care vor fi acordate în perioada de implementare a proiectului ACTIMOB 2 RMPD ALTERNATIV – Activare şi mobilitate tineri NEETs.

Sunt finanţate atât primele (de activare, de încadrare, de instalare) pentru şomerii NEETs înregistraţi la AJOFM care s-au angajat/se angajează, precum şi subvenţiile destinate angajatorilor careau încadrat/încadrează în muncă şomeri NEETs, tineriNEETs persoane cu handicap, tineri NEETs unici susţinători ai familiilor monoparentale, tineri NEETs şomeri de lungă durată, absolvenţi NEETs sauabsolvenţi NEETs cu handicap.

Pentru a beneficia de aceste măsuri active, ANOFM încurajează tinerii cu vârsta între 16 şi 25 de ani, care nu au loc de muncă, nu urmează o formă de învăţământ sau un program de formare profesională să se înregistreze în baza de date a AJOFM în raza căreia au domiciliul sau reşedinţa. Datele de contact sunt disponibile la https://www.anofm.ro/contacteaza-ne.

Menţionăm că sunt implicate în derularea acestui proiect AJOFM din cele 4 regiuni mai puţin dezvoltate, eligibile conform “GHIDULUI SOLICITANTULUI – CONDIȚII SPECIFICEMăsuri pentru tinerii NEET II- Stimularea mobilității și subvenționarea locurilor de muncăAP 2/ PI 8.ii/ OS 2.1”, respectiv din regiunile Nord-Est (Bacău, Botoșani, Iași, Neamț, Suceava, Vaslui), Nord-Vest (Bihor, Bistrița Năsăud, Cluj, Maramureș, Satu Mare, Sălaj), Vest (Arad, Caraș Severin, Hunedoara, Timiș) şi Sud-Vest Oltenia (Dolj, Gorj, Mehedinți,Olt, Vâlcea).

Bugetul proiectului este de aproximativ 48.885.246,41de euro (227.683.035,16 lei) din care aprox. 41.552.459,45de euro (193.530.579,90 lei) cheltuieli totale nerambursabile (curs 1 euro = 4,6575lei).

Recomandăm persoanelor interesate să urmărească site-ul www.anofm.roşi pagina de Facebook a ANOFM, https://www.facebook.com/fiiinformat/, actualizate permanent cu informaţii despre proiect și despre fiecare măsură activă derulată prin intermediul acestuia.

Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020, Axa prioritară 2 – Îmbunătățirea situației tinerilor din categoria NEETs, Obiectivul specific 2.1: Creșterea ocupării tinerilor NEETs șomeri cu vârsta între 16 – 24 ani, înregistrați la Serviciul Public de Ocupare, cu rezidența în regiunile eligibile (București-Ilfov, Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Sud-Vest Oltenia).

Simona Ţiparu Manager proiect simona.tiparu@anofm.ro

Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă
Strada Avalanşei, nr.20-22, sector 4, Bucureşti 040305, Serviciul Comunicare, Tel.: 021.303.98.32, 021.303.98.39, mass.media@anofm.ro