Caută mai sus un centru AJOFM sau alege unul din centrele AJOFM afişate în lista din partea stângă

Serviciile de informare şi consiliere profesionalălogo-proiect_INTESPO

Fondul Social European

Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020

Axa prioritară 2 – Îmbunătățirea situației tinerilor din categoria NEETs

Obiectiv specific 2.3 – Creşterea numărului tinerilor NEETs inactivi înregistraţi la Serviciul Public de Ocupare

INTESPO – Înregistrarea Tinerilor în Evidențele Serviciului Public de Ocupare 

POCU/135/2/3/113589

17 Decembrie 2018

Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM) a făcut referire, în repetate rânduri, la serviciile de informare şi consiliere profesională de care pot beneficia persoanele înregistrate în baza de date a agenţiilor teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă

Informarea şi consilierea profesională:

Fac parte din grupa de măsuri active care au ca scop creşterea şanselor de ocupare a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă.

Constituie un ansamblu de servicii acordate în mod gratuit persoanelor în căutarea unui loc de muncă înregistrate la agenţiile teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă:

  • Profilare

Se stabileşte cât de uşor te poţi angaja în funcţie de vârstă, nivelul de studii, calificare, experienţa profesională, localitatea de domiciliu sau reşedinţă, apartenenţa la grupuri vulnerabile sau grupuri cu nevoi speciale.

Nivelurile de ocupabilitate prevăzute de legislaţia în vigoare sunt: uşor ocupabil, mediu ocupabil, greu ocupabil şi foarte greu ocupabil.

În funcţie de nivelul în care te încadrezi se stabilesc şi măsurile active de care ai nevoie pentru a-ţi creşte şansele de angajare.

  • Informare cu privire la locurile de muncă vacante, declarate de angajatori la agenţia teritorială pentru ocuparea forţei de muncă.
  • Sprijin în vederea identificării şi dezvoltării calităţilor şi abilităţilor care sunt vizate de angajatori, dezvoltarea încrederii în sine, asistenţă la întocmirea CV-ului şi scrisorii de intenţie, instruire în metode şi tehnici de căutare a unui loc de muncă.

Dacă te încadrezi la nivelul greu ocupabil sau foarte greu ocupabil, AJOFM te îndrumă şi pe parcursul procesului de integrare socioprofesională la locul de muncă !

Primul pas este să te înscrii în baza de date a agenţiei teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă în raza căreia ai domiciliul sau reşedinţa.

Sună pentru detalii experţii de ocupare din echipele locale de intervenţie!

Datele de contact le găseşti la:

https://www.anofm.ro/files/Date%20de%20contact%20experti%20ELI.pdf

Prezenta informare este realizată în cadrul campaniei derulate de ANOFM prin proiectul INTESPO – Înregistrarea Tinerilor în Evidenţele Serviciului Public de Ocupare.

Proiectul este implementat de Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă în parteneriat cu Ministerul Muncii și Justiției Sociale, Ministerul Educației Naționale și Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială şi este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman, Axa prioritară 2 – Îmbunătăţirea situaţiei tinerilor din categoria NEETs, Obiectiv specific 2.3 – Creșterea numărului tinerilor NEETs inactivi înregistrați la Serviciul Public de Ocupare.

Ramona Cojoacă

Manager proiect

ramona.cojoaca@anofm.ro

Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă
Strada Avalanşei, nr.20-22, sector 4, Bucureşti 040305, Serviciul Comunicare, Tel.: 021.303.98.32, 021.303.98.39, mass.media@anofm.ro