Caută mai sus un centru AJOFM sau alege unul din centrele AJOFM afişate în lista din partea stângă

Medierea muncii 

logo-proiect_INTESPO

Fondul Social European

Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020

Axa prioritară 2 – Îmbunătățirea situației tinerilor din categoria NEETs

Obiectiv specific 2.3 – Creşterea numărului tinerilor NEETs inactivi înregistraţi la Serviciul Public de Ocupare

INTESPO – Înregistrarea Tinerilor în Evidențele Serviciului Public de Ocupare 

POCU/135/2/3/113589

20 Decembrie 2018

Medierea muncii

Asemeni informării și consilierii profesionale, medierea muncii face parte din grupa de măsuri active care au ca scop creşterea şanselor de ocupare a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă.

  • Este unul dintre serviciile de bază pe care Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM) le oferă, gratuit, persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă, înregistrate în baza de date a acesteia.
  •  Scopul:punerea în legătură a angajatorilor care au posturi vacante, cu persoanele în căutarea unui loc de muncă

 Ce trebuie să faci pentru a beneficia de medierea muncii

 Înregistrează-te la agenția teritorială pentru ocuparea forței de muncă în raza căreia ai domiciliul sau reședința !

 Odată cu înregistrarea ți se va întocmi planul individual de mediere.

Vei beneficia de informare și consiliere profesională, care include și profilarea, respectiv încadrarea pe nivel de ocupabilitate în funcție de vârstă, nivelul de studii, calificare, experienţa profesională, localitatea de domiciliu sau reşedinţă, apartenenţa la grupuri vulnerabile sau grupuri cu nevoi speciale.

În funcție de nivelul de ocupabilitate în care te încadrezi (uşor ocupabil, mediu ocupabil, greu ocupabil sau foarte greu ocupabil), agenția teritorială pentru ocuparea forței de muncă va identifica unul sau mai multe locuri de muncă declarate de angajatori, potrivite profilului tău profesional.

Pentru prezentare la interviu, îți va elibera dispoziție de repartizare, cu care vei participa la selecţia organizată de angajator pentru ocuparea postului vacant.

 ATENȚIE !

DECIZIA de angajare aparține exclusiv ANGAJATORULUI !!!

Pentru detalii sună experții de ocupare din echipele locale de intervenţie constituite în cadrul proiectului INTESPO!

Datele de contact le găseşti la:

https://www.anofm.ro/files/Date%20de%20contact%20experti%20ELI.pdf

Prezenta informare este realizată în cadrul campaniei derulate de ANOFM prin proiectul INTESPO – Înregistrarea Tinerilor în Evidenţele Serviciului Public de Ocupare.

Proiectul este implementat de Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă în parteneriat cu Ministerul Muncii și Justiției Sociale, Ministerul Educației Naționale și Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială şi este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman, Axa prioritară 2 – Îmbunătăţirea situaţiei tinerilor din categoria NEETs, Obiectiv specific 2.3 – Creșterea numărului tinerilor NEETs inactivi înregistrați la Serviciul Public de Ocupare.

Ramona Cojoacă

Manager proiect

ramona.cojoaca@anofm.ro

 

Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă
Strada Avalanşei, nr.20-22, sector 4, Bucureşti 040305, Serviciul Comunicare, Tel.: 021.303.98.32, 021.303.98.39, mass.media@anofm.ro