Caută mai sus un centru AJOFM sau alege unul din centrele AJOFM afişate în lista din partea stângă

Informarelogo-proiect_INTESPO

Fondul Social European

Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020

Axa prioritară 2 – Îmbunătățirea situației tinerilor din categoria NEETs

Obiectiv specific 2.3 – Creşterea numărului tinerilor NEETs inactivi înregistraţi la Serviciul Public de Ocupare

INTESPO – Înregistrarea Tinerilor în Evidențele Serviciului Public de Ocupare 

POCU/135/2/3/113589

01 februarie 2019

Formarea profesională

Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă (ANOFM) continuă seria materialelor informative cu privire la măsurile active care au ca scop creşterea şanselor de ocupare a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă.

După informarea şi consilierea profesională, medierea muncii, care au făcut subiectul postărilor din lunile anterioare, iată câteva informaţii utile despre Formarea profesională:

 • – Are ca scop creşterea şi diversificarea competenţelor profesionalepentru asigurarea mobilităţii şi reintegrării pe piaţa muncii;
 • – Se realizează prin: cursuri, stagii de practică şi specializare, precum şi alte forme prevăzute de lege;
 • – Asigură iniţierea, calificarea, recalificarea, perfecţionarea şi specializarea persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă;
 • – Se finalizează cu un certificat de calificaresau certificat de absolvire, conform legii.

Cine organizează programele de formare profesională:

 • – Centrele de formare profesională din subordinea agenţiilor judeţene pentru ocuparea forţei de muncă;
 • – Centrele regionale pentru formarea profesională a adulţilor din subordinea ANOFM;
 • – Furnizori de servicii de formare profesională, din sectorul public sau privat, autorizaţi în condiţiile legii, cu care agenţia judeţeană pentru ocuparea forţei de muncă (AJOFM) încheie contracte de prestări servicii

Pot beneficia gratuit de programe de formare profesională, persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă dacă:

 • – nu au loc de muncă, nu realizează venituri sau realizează, din activităţi autorizate potrivit legii, venituri mai mici de 500 de lei;
 • – nu au putut ocupa un loc de muncă după absolvirea unei instituţii de învăţământ;
 • – nu au putut ocupa un loc de muncă după repatriere sau după eliberarea din detenţie;
 • – desfăşoară activităţi în mediul rural şi nu realizează venituri sau realizează, din activităţi autorizate potrivit legii, venituri mai mici de 500 de lei;
 • – alte situaţii stabilite de Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă.

 

Accesul la programele de formare profesională se face în urma activităţii de INFORMARE ŞI CONSILIERE PROFESIONALĂ sau de MEDIERE !!!

Participanţii la programele de formare profesională beneficiază de:

 • – pregătire teoretică şi practică pe toată durata cursului şi susţinerea, gratuit, de cel mult două ori, a examenului de absolvire la finalizarea acestuia;
 • – de rechizite şi materiale de instruire, manuale;
 • – de echipament de protecţie pe timpul instruirii practice, dacă este cazul;
 • – de abonament gratuit pe mijloacele de transport în comunpentru traseul de la domiciliu la unitatea de pregătire sau de decontarea cheltuielilor de transport, pentru cel mult 4 deplasări în cursul unei luni, dacă nu se pot deplasa zilnic la unitatea de pregătire;
 • – de consultaţii medicale, analize medicale şi teste necesare frecventării cursului.

Ce documente sunt necesare pentru înscrierea la programe de formare profesională:

 • – recomandare din partea centrului de informare şi consiliere privind cariera sau a serviciului de mediere;
 • – cerere de înscriere la programul de formare profesională;
 • – actul de identitate;
 • – certificatul de naştere;
 • – actele de studii eliberate în condiţiile legii;
 • – actul medical din care să rezulte starea sănătăţii persoanei şi faptul că aceasta este aptă din punct de vedere medical pentru exercitarea meseriei în care doreşte să se califice.

În cazul în care vrei să urmezi un program de formare profesională, îţi recomandăm să te adresezi AJOFM în raza căreia ai domiciliul sau reşedinţa. Datele de contact pot fi vizualizate pe site-ul ANOFM, https://www.anofm.ro , la secţiunea Contact/Contact AJOFM.

De asemenea, urmăreşte site-ul ANOFM, https://www.anofm.ro , secţiunea Persoane fizice / Cursuri de formare profesională unde, la sfârşitul fiecărei luni, este publicată lista cursurilor care urmează se să organizeze în fiecare AJOFM în luna următoare. Pentru luna februarie 2019, accesaţi link-ul https://www.anofm.ro/upload/4842/SKMBT_22319020109031.pdf .   

Menţionăm că programele de formare profesională organizate de ANOFM au în vedere cerinţele de moment şi de perspectivă ale pieţei muncii şi opţiunile şi aptitudinile individuale ale persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă.  

Prezenta informare este realizată în cadrul campaniei derulate de ANOFM prin proiectul INTESPO – Înregistrarea Tinerilor în Evidenţele Serviciului Public de Ocupare.

Proiectul este implementat de Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă în parteneriat cu Ministerul Muncii și Justiției Sociale, Ministerul Educației Naționale și Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială şi este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman, Axa prioritară 2 – Îmbunătăţirea situaţiei tinerilor din categoria NEETs, Obiectiv specific 2.3 – Creșterea numărului tinerilor NEETs inactivi înregistrați la Serviciul Public de Ocupare.

Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă
Strada Avalanşei, nr.20-22, sector 4, Bucureşti 040305, Serviciul Comunicare, Tel.: 021.303.98.32, 021.303.98.39, mass.media@anofm.ro